Интербанална четка од бамбус

Имајте на ум јазот!
 
Бамбус Интердентална четка БПА-слободни влакна на интерденталната четка нежно ги фаќаат и отстрануваат накосовите што се кријат помеѓу забите, додека рачката од бамбус обезбедува стабилно ракување, како и простор за дишење за мајчината природа.
кога имате потреба, интерденталниот стап ќе ви помогне и ќе се прикраде и ќе ве ослободи од тоа вознемирувачко, без оглед. за да можете да ја покажете таа светлечка насмевка за светот да ја види.

✠”еколошко пакување
✠”ï¸ веган
✠”без суровост
✠”ï¸ одобрен стоматолог
<1>