Интердентална четка во форма на L

Интердентална четка во форма L, погодна за отстранување на интердентални плаки во задните заби
Стапката на отстранување на плаки е подобрена на 95% со комбинирана употреба со четка за заби!

Интердентална четка во форма L со долг врат, лесна за достигнување на задните заби.

Стапката на отстранување на плаки е подобрена на 95% со комбинирана употреба со четка за заби!

Само четкање со четка за заби, додека чистете само 58% од наслагите меѓу забите, Интерденталната четка со L L облик и четката за заби се во состојба да ги отстранат плаките до 95%.

Стапката на отстранување на плаки е подобрена на 95% со комбинирана употреба со четка за заби!
 
Прв приоритет на „употребливоста“

(1) Врвот на меките влакна го намалува товарот на гума за џвакање при влегување во празнини.

(2) Приложени се капачиња за преносни уреди.

Непречено вметнете или од јазик или проверете ги страните
<1>